13. zasedání Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje

Hlavním bodem programu bylo projednání závěrů kulatého stolu RSK ze dne 30. 8. 2018 v Žirči na téma „role RSK po roce 2020“. Tento materiál RSK vzala na vědomí a doporučila ho prezentovat na Národní stálé konferenci a předat i ostatním regionálním stálým konferencím v ČR.

Zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR představil plánované dotační programy na rok 2019 a prezentoval aktuální stav tvorby Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. Ve vazbě na ni byl prezentován proces přípravy nové krajské rozvojové strategie po roce 2020 s akcentem na koncept Chytrého regionu.

Sekretariát RSK představil své činnosti, které se mimo jiné týkaly např. sběru projektových záměrů pro Národní investiční plán ČR nebo mapování tzv. „bílých míst“ v oblasti dotační politiky ve vazbě na potřeby regionů. Na zasedání také zazněly aktuální informace za nositele integrovaných nástrojů ITI a CLLD. Krajská síť MAS prezentovala reflexi NS MAS k návrhu nařízení EK k politice soudržnosti 2021+. Členové RSK také schválili Strategický rámec KAP KHK pro oblast speciálního školství potřebný pro podávání projektů do výzvy IROP č. 86.

Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje, která funguje již téměř pět let, je uskupením územních partnerů pro koordinaci územní dimenze, tj. na základě identifikace potřeb regionu možnost koncentrovat finanční prostředky EU, ČR a kraje ve specifických typech území podporující jejich konkurenceschopnost a zohledňující vyrovnání územních disparit. Tento materiál RSK vzala na vědomí a doporučila ho prezentovat na Národní stálé konferenci a předat i ostatním regionálním stálým konferencím v ČR.

Materiály ze zasedání naleznete zde.

Aktuálně
Archiv aktualit