Konference Příležitosti pro region po šesté!

Už nyní si zapište do kalendáře datum 10. 10. 2019! Proč? Pořádáme již 6. ročník konference Příležitosti pro region. Dozvíte se například, co nového čeká naše obce po roce 2020. Vystoupí řada významných odborníků národní úrovně a zástupců veřejné správy a samosprávy.

Dozvíte se, kam se ubírá strategie podpory rozvoje regionu ze strany Královéhradeckého kraje, a jaké jsou jím připravované dotační tituly. Seznámíte se Strategií rozvoje Královéhradeckého kraje po roce 2020.

Zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR představí dosud známe skutečnosti o připravovaném Integrovaném regionálním operačním programu II. Dozvíte se, co nového nabídne program přeshraniční spolupráce Česko-Polsko. Seznámíte se možnostmi pomoci rozvoji obcí ze strany CzechInvestu.

Regionální stálá konference představí, ve spolupráci s MMR, další plány na svou činnost, v rámci pomoci regionu. Dozvíte se, jaké služby budou moci využívat obce v Královéhradeckém kraji. Zajímavá přednáška bude věnována tématu Jak probudit vnitřní síly regionu/venkova, co pomůže našim obcím. Na akci Vás tímto srdečně zveme!

Konference se bude, jako již tradičně, konat v Hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové od 9:00.

O možnostech registrace Vás budeme informovat v následujících týdnech, ale termín si ve svém programu zarezervujte již nyní!

Konferenci pořádá Královéhradecký kraj ve spolupráci se sekretariátem Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje a Centrem investic, rozvoje a inovací.

Registrace

Aktuálně
Archiv aktualit