XIV. Hradecké dny sociální práce

Ve dnech 22. a 23. září se v Hradci Králové uskutečnila mezinárodní vědecká konference XIV. Hradecké dny sociální práce. Příspěvky, které zazněly během letošního ročníku, se vztahovaly k tématu Sociální práce jako nástroj podpory sociální změny.

Centrum investic, rozvoje a inovací se konference účastnilo jako spolupořadatel. Regionální centrum podpory sociálního podnikání, působící v rámci CIRI jako platforma zaměřená na rozvoj sociálního podnikání v Královéhradeckém kraji, zde během doprovodného programu propagovalo své aktivity a produkty, které s ústředním tématem konference úzce souvisí.

Kromě propagačních a informačních materiálů byl účastníkům konference na infostánku k dispozici i nedávno vydaný Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji. Premiéru zde mělo i krátké video vytvořené za účelem širší propagace této publikace.

IMG_0285

XIV. Hradecké dny sociální práce

XIV. Hradecké dny sociální práce

 

Aktuálně
Archiv aktualit