Fórum výzkumu a inovací aneb Regionem za výzkumem

Dne 11. 5. 2017 se pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje, PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D. uskutečnila celodenní akce s názvem Fórum výzkumu a inovací aneb Regionem za výzkumem. VVI fórum pořádal Královéhradecký kraj společně s Centrem investic, rozvoje a inovací a regionální pobočkou Agentury CzechInvest pro Královéhradecký kraj.

Cílem akce bylo ukázat příklady úspěšné výzkumné kooperace vysokých škol a firem v regionu v návaznosti na domény RIS3 strategie. Panelová diskuse se zaměřila na příklady realizovaných projektů a možností posílení další spolupráce výzkumných organizací a firem. Účastníky diskuze byli zástupci Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Univerzity Hradec Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy, Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity Obrany, ELLA-CS, s.r.o., Holzbecher, spol. s r. o.

Technologická agentura ČR přiblížila aktuální dotační možnosti, které doplnilo  Technologické centrum Akademie věd ČR mezinárodním programem Horizont 2020. Nakonec byly účastníkům představeny krajské asistenční RIS3 vouchery a průběžné výstupy projektu Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje. Prezentace naleznete v sekci Ke stažení.

hejtman Královéhradeckého kraje

Radní_Pavel HečkoPanelová diskuze Inspirativní osobnost_Martin Bunček
  Fórum výzkumu a inovací

 

 

OP VVV

 

 

 

 

 

Aktuálně
Archiv aktualit