Podpora sociálního podnikání Operačního programu Zaměstnanost

Dne 21.6. uspořádalo Regionální centrum podpory sociálního podnikání seminář věnovaný výzvě č. 67.

Prezentující z odboru Realizace programů ESF Ministerstva práce a sociálních věcí a Centra pro regionální rozvoj ČR seznámily žadatele s náležitostmi projektové žádosti, jejích příloh, podnikatelského plánu a rozpočtu projektu a upozornily také na nejčastější chyby v předložených žádostech v rámci IROP.

Mgr. Jana Fišerová ze Vzdělávací agentury pak představila příklad dobré praxe „Zpracování žádosti na sociální podnikání do OZP“.

Více informací o semináři, včetně prezentací, naleznete na www.cirihk.cz/socpodnikani

Seminář - Podpora sociálního podnikání Operačního programu zaměstnanost

SeminarSP_vyzva67_
SeminarSP_vyzva67
Aktuálně
Archiv aktualit