1. Fórum investic, výzkumu a inovací v Královéhradeckém kraji

jako závěrečná konference projektu Realizace Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje (reg. č. CZ.1.13/4.2.00/21.01121)

 
Centrum investic, rozvoje a inovací ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, městem Hradec Králové, Univerzitou Hradec Králové a Technologickým centrem Hradec Králové o.p.s.  Vás zve na konferenci „1. Fórum inovací, investic a výzkumu v Královéhradeckém kraji“
konající se dne 11. 12. 2013 ve velkém sále Nového Adalbertina (Velké náměstí 32) v Hradci Králové ( www.noveadalbertinum.cz ).
 
Cílem akce je prezentovat aktuální stav přípravy ČR na nové programové období EU s důrazem na výzkum, vzdělávání, podnikání a inovace. Součástí fóra bude představení možností čerpání prostředků EU po roce 2014 a diskuse na téma excelence a bariéry rozvoje regionálního výzkumného a inovačního systému. V rámci akce bude představena Platforma investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje.
 
Akce je určena zástupcům výzkumných organizací, inovativních firem, veřejné správy a dalších institucím podporujících oblast vědy, výzkumu a inovací.
 
Prosíme, registrujte se pomocí webového formuláře nejpozději do 4. 12. 2013.
 
Konferenci organizačně zajišťuje:  Centrum investic, rozvoje a inovací (Centrum EP)
Pavel Šubrt, tel.: +420 725 453 129, Daniel Všetečka, tel.: +420 720 404 204.
 
 
Aktuálně
Archiv aktualit