Centrum investic, rozvoje a inovací

Jsme regionální investiční a rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje. Naší úlohou je podpora, vytváření, koordinace a zajišťování prostředí a podmínek vedoucích ke komplexnímu, vyváženému a udržitelnému rozvoji Královéhradeckého kraje, přičemž tohoto účelu dosahujeme zejména přípravou a řízením investic a projektů Královéhradeckého kraje. Dále posilujeme roli výzkumu, vývoje a inovací v regionálním rozvoji. Organizujeme veřejné zakázky a centrální nákupy pro Královéhradecký kraj a jím zřízené příspěvkové organizace nebo založené obchodní společnosti. V neposlední řadě rovněž poskytujeme odborný a metodický servis zástupcům veřejné sféry, podnikatelům i neziskovým organizacím.

 

Poslání

Podporovat zdravý a udržitelný rozvoj regionu a být pomocnou rukou jeho organizacím při naplňování jejich cílů  
 

Vize

Být stabilní organizací, citlivou k potřebám regionu, odpovědnou svým partnerům a otevřenou novým podnětům
 

Cíle

  • Zvýšení toku finančních prostředků do regionu
  • Podpora regionálního rozvoje
  • Rozvoj partnerství v regionu
  • Zvýšení absorpční kapacity Královéhradeckého kraje
  • Udržení dobrého jména organizace jak na území Královéhradeckého kraje, tak v České republice
Aktuálně
Archiv aktualit
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.