Portál Chytrý regionMenší počet kilometrů najetých auty, zelené koridory, snížení výdajů za energie či zajištění potřebných informací lidem v reálném čase – to vše jsou charakteristické znaky tzv. Smart Cities. Základem úspěšné realizace těchto Smart Cities, nebo chcete-li inteligentních měst a regionů, je však nezbytná jistá koncepce při zavádění moderních technologií a „chytrých řešení“.

Jako Regionální rozvojová agentura společně s Královéhradeckým krajemStatutárním městem Hradec Králové hledáme a rozvíjíme kroky systematické koordinace a spolupráce v této oblasti.

Portál Chytrý regionSnažíme se napomáhat tomu, aby si dílčí řešení nekonkurovala v boji o omezené zdroje, které region má, ale aby se vzájemně doplňovala. Důvodů, proč se snažíme realizovat chytrá řešení, je však více. Chytrý region považujeme za jeden z možných konceptů, jak uplatňovat principy udržitelného rozvoje v královéhradeckém regionu. Tento koncept využívá propojení chytrých přístupů s chytrými sítěmi a technologiemi, otevřeně komunikuje s různými aktéry, dlouhodobě plánuje, to vše se záměrem zlepšit a zkvalitnit podmínky pro život obyvatel v regionu, zvýšit konkurenceschopnost a atraktivitu pro ty, kteří se rozhodnou v regionu žít, pracovat či podnikat.

V první fázi je pro nás důležité upřesnit si klíčové oblasti pro rozvoj konceptu Smart City, vytvořit podmínky pro vznik a realizaci chytrých řešení, a to vše na základě společně definované strategie a ve spolupráci se všemi potřebnými partnery z veřejného i soukromého sektoru. Dílčích aktivit by se měly účastnit i samotné obce královéhradeckého regionu, které by definovaly své potřeby, jež mohou být řešeny pomocí chytrých technologií.

Navštivte náš portál www.chytryregion.cz a dozvíte se víc.

Portál Chytrý region Nejnovější trendy v oblasti moderních technologií, aktuální informace o dotačních možnostech, databáze projektů pro Regionální akční plán Zjistit více Workshop Smart řešení v dopravě Workshop 17. 10. 2017: čistá mobilita, dopravní telematika, chytré parkování, inteligentní systém veřejné dopravy Zjistit více Workshop Chytrá řešení v hospodaření s vodou Workshop 28. 3. 2018: pitná, užitková a odpadní voda, voda v krajině a ve městě, podpora chytrých technologií Zjistit více Workshop Chytrá řešení v odpadech Workshop 2. 10. 2018: prevence vzniku odpadů, systémy sběru a nakládání s odpady, podpora chytrých technologií Zjistit více Workshop Chytrá řešení v cestovním ruchu Workshop 4. 12. 2018: podpora řešení ze strany veřejné správy, moderní technologie v prezentaci kulturního dědictví, nový destinační management, geolokační hry a rozšířená realita, sociální média, rozvoj konkrétní destinace, cykloturistika Zjistit více Mapování zájmu o chytré technologie Vyhodnocení dotazníku zjišťujícího zájem o chytré technologie pro obce a subjekty z Královéhradeckého kraje Zjistit více Mapování poskytovatelů chytrých řešení pro obce Firmy nabízející relevantní řešení Zjistit více Dotace na chytré projekty Smart Cities Možné zdroje finanční podpory Smart Cities projektů z evropských i národních zdrojů Zjistit více Konference - Příležitosti pro obce a města Nebojíme se chytrých řešení aneb SMART region, město a obec Zjistit více
Centrum investic, rozvoje a inovací
RNDr. Zita Kučerová, Ph.D.
vedoucí Centra rozvoje a inovací
místnost:N2.38amobil:+420 724 540 546
e-mail:kucerova@cirihk.cztelefon:+420 495 817 803
Informace pro obce
Mgr. Jana Hanušová
místnost:N2.09mobil:+420 775 553 929
e-mail:hanusova@cirihk.cztelefon:+420 495 817 840
Informace pro firmy
Daniel Všetečka, MSc.
místnost:N2.07mobil:+420 720 404 204
e-mail:vsetecka@cirihk.cztelefon:+420 495 817 810
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.