ing.-borek-dvoracek.jpgIng. Bořek Dvořáček vystudoval strojní fakultu Vysoké školy strojní a textilní v Liberci. Do roku 2018 pracoval na manažerských pozicích ve společnostech zabývající se výrobou a obchodem. Od roku 2019 zastává pozici Krajského energetika Královéhradeckého kraje. Do pracovní náplně patří rozvoj energetického managementu organizací Královéhradeckého kraje a v poslední době zejména práce na projektu „Rozvoj systému hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji“, zahrnující mimo jiné dálkové odečty spotřeb energií všech organizací KHK zařazených od energetického managementu kraje.