Královéhradecký kraj realizoval v roce 2013 prostřednictvím Centra EP významný projekt v rámci Mezinárodní rozvojové spolupráce České republiky.
 
Projekt Posilování absorpčních kapacit regionu Banát (Srbsko) navázal na spolupráci Královéhradeckého kraje a regionu Banát (Srbsko), vzhledem k tomu, že je velice významným zahraničním partnerem Královéhradeckého kraje již od roku 2003 (smlouva o spolupráci s obcemi Češko Selo a Kruščice v oblasti srbského Banátu), v roce 2012 byla tato spolupráce rozšířena na celou oblast srbského Banátu. Spolupráce dostala novou dimenzi především díky přímému zapojení regionální rozvojové agentury Centrum EP a RRA Banát.
 
V rámci projektu se podařilo všechny plánované aktivity úspěšně realizovat, z hlediska finančního i úsporně a efektivně (na základě skvělé spolupráce a vstřícnosti ze strany srbských partnerů, úspěšného vyjednávání s dodavateli ubytovacích, stravovacích a expertních služeb, dále na základě efektivní práce projektového týmu).
 
Hlavním cílem projektu bylo seznámení partnerů na obou stranách s prostředím v České republice a Srbsku, dále pak shrnutí a vzájemné zprostředkování informací o partnerech pro budoucí spolupráci, sdílení zkušeností s ekonomickou a společenskou transformací, posilování kapacit pro kvalitní správu veřejných věcí (tzv. good governance) a přenos zkušeností s čerpáním prostředků z programů EU. Došlo i ke dvěma jednáním na Ministerstvu pro místní rozvoj. Ředitelka Regionální rozvojové agentury Banát Irena Živković vyjádřila zájem regionu Banát a Ministerstva pro místní rozvoj Srbska o přenos transformačních zkušeností, zkušeností s místním a regionálním rozvojem, regionalizací, přípravou a správou evropských fondů, územního rozvoje atd. Zajímavostí pro srbské partnery byla i otázka čerpání fondů EU v rámci politiky soudržnosti, příprava příštího programového období 2014+, zkušenosti z hlediska řídícího orgánu a zkušenosti s elektronizací systému čerpání fondů EU. Vzhledem k těmto výše zmíněným tématům se partneři projektu úspěšně domluvili na realizaci další fáze projektu nazvaného Přenos zkušeností s čerpáním prostředků z předvstupních fondů EU – Banát (Srbsko)
 
Veškeré záznamy z uskutečněných aktivit jsou umístěny na webových stránkách Královéhradeckého kraje v sekci zahraniční vztahy.
 
Tento projekt byl podpořen dotací z programu Česká republika pomáhá
Aktuálně
Archiv aktualit