Hlavní exportní položky jsou generovány hlavně v automobilovém průmyslu, strojírenském a segmentu elektrotechnických součástek. Exportnímu profilu dominují s více než čtvrtinovým podílem právě díly motorových vozidel a osobní automobily. Nad 3% se na krajském exportu se podílejí SITC třídy točivých elektrických strojů a jejich dílů, výrobky ze základních kovů, elektrické přístroje ke spínání a rozpojování obvodů, čerpadla a dopravníky na kapaliny, textilní materiály a výrobky z pryže/kaučuku.

Pokud se podíváme na obory ekonomické činnosti CZ-NACE, které se nejvíce podílejí na regionálních výdajích firem na výzkum a vývoj, tak převažují činnosti v oblasti informačních technologií (především vývoj software) a architektonické/inženýrské činnosti (především vývoj a konstrukce komponent pro automotive/ strojírenství a vývoj/návrh/dodávky technologických celků pro průmyslové obory chemie, energetiky, koksárenství, potravinářství), které mají dohromady více než 30% podíl. Dále je to výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla a jejich motory (především brzdové a ostřikovací systémy), výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd (především šlechtitelství, textilní materiály a biotechnologie), výroba ostatních strojů pro speciální účely (např. tiskařské stroje, stroje pro těžbu a stavebnictví, celky pro farmaceutický, potravinářský průmysl a energetiku), výroba pryžových výrobků, zdravotnických prostředků a další.

Činnosti vztahující se ke strojírenství a automotive jsou na prvních čtyřech místech v krajských výdajích podniků na výzkum a vývoj, což může naznačovat, že ne všechny firmy v těchto exportních segmentech jsou umístěny v nižších patrech hodnotového řetězce a některé realizují VaV aktivity. Sektorová databáze dodavatelů provozovaná agenturou CzechInvest tuto domněnku spíše potvrzuje, jelikož obsahuje pro automotive v Královéhradeckém kraji 18 dodavatelů prvního řádu, 27 druhého řádu a 34 třetího řádu. Statistická data obecně na národní úrovni ukazují na vyšší inovační aktivitu velkých podniků.

Další segmentace firem byla provedena výběrem z databáze Czech Credit Bureau. Kritéria pro výběr firem byla průměrný roční obrat za poslední reportované 2 roky > 5 mil. Kč, minimálně 10 zaměstnanců, rating ekonomického zdraví firmy na stupni minimálně 2 a registrovaná převažující nebo doplňková ekonomická činnost v oblasti CZ NACE 72 (výzkum a vývoj). Tato kritéria splnilo 57 subjektů z Královéhradeckého kraje. 79 % tvoří malé a střední podniky. Roční obrat vyšší než 1 mld. Kč má 7 subjektů z oblasti výroby textilií, plastových a pryžových výrobků, elektrických zařízení, motorových vozidel, strojů a zařízení a konečně velkoobchod mimo motorová vozidla.  Nejvíce je zastoupeno odvětví výroby strojů a zařízení (9) a výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (8).

Aktuálně
Archiv aktualit