2. Veletrh sociálního podnikání

Kongresové centrum Aldis v Hradci Králové hostilo druhý ročník Veletrhu sociálního podnikání, kterého se zúčastnilo přes 70 posluchačů, 20 přednášejících odborníků a 7 sociálních podniků, které prezentovaly svou činnost a výrobky. Celý veletrh se mohl konat díky Centru podpory sociálního podnikání a podpoře Královéhradeckého kraje.

Hosté vyslechli příspěvky na témata související se sociálním podnikáním, zúčastnili se dvou tematických workshopů, jednoho kulatého stolu a prohlédli si prezentace sociálních podniků.

V úvodním slově se náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Vladimír Derner zastavil u důležitosti rodinného zázemí v předcházení sociálně patologickým jevům. Zároveň pozitivně zhodnotil změnu společenské nálady a vůli pomáhat handicapovaným spoluobčanům se začleněním do běžného života. Radní Pavel Hečko představil projekt Do praxe bez bariér, který navazuje na loňský úspěšný projekt Zaměstnaný absolvent. Tento projekt pomůže se zapojením absolventů středních škol s různým stupněm a druhem znevýhodnění do pracovního procesu a zároveň získat svoje první pracovní zkušenosti a návyky.

V dalším vystoupení seznámily zástupkyně CIRI posluchače s aktivitami Centra podpory sociálního podnikání a představily nový web www.zamestnanyregion.cz, který bude v nejbližších dnech spuštěn.

Dalšími tématy dopolední části byla podpora sociálního podnikání ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Zaměstnanost, aktuální výzvy na podporu sociálního podnikání ze strany místních akčních skupin v Královehradeckém kraji, zkušenosti se zaměstnáváním osob zdravotně postižených ze strany Úřadu práce.

Podtitulem letošního veletrhu by mohlo být sociální bydlení. Úvod do této problematiky přednesli zástupci Agentury pro sociální začleňování, kteří prezentovali příklady možného propojení bydlení a zaměstnání v rámci sociálního podnikání. Na ně navázal příspěvek z Ministerstva práce a sociálních věcí, které projekty sociálního bydlení podporuje. Toto téma rezonovalo i v odpolední části, kdy se na téma sociálního bydlení konal kulatý stůl.

Po přestávce pokračoval veletrh ve třech oddělených blocích. Worskshopy se věnovaly možnostem financování a nástrojům podpory sociálního podnikání a příkladům dobré praxe a inovativních přístupů v oblasti sociálního podnikání.

Kulatý stůl se věnoval již výše zmíněnému tématu podpory sociálního bydlení. Cílem tohoto setkání bylo zjistit, zda v Královéhradeckém kraji může vzniknout platforma, která by se pokusila řešit problém sociálního bydlení v rámci možností, které nabízí Královéhradecký kraj.

V rámci veletrhu byl představen aktualizovaný katalog Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji.

Pokud jste neměli možnost se akce účastnit, ale téma vás zaujalo, projděte si prezentace vystupujících odborníků. Pro aktuální informace o akcích i ostatních aktivitách Regionálního centra pro podporu sociálního podnikání sledujte náš web.
 

Seminář Legislativa a nástroje podpory sociálního podnikání

Regionální centrum podpory sociálního podnikání Královéhradeckého kraje, MPSV a Úřad práce ČR uspořádaly 28. 11. 2017 seminář na téma „Legislativa a nástroje podpory sociálního podnikání“. Hlavním bodem semináře byl výklad legislativních změn v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením, které jsou platné od 1. 10. 2017. Poskytovatelé finančních podpor (Sociální bankovnictví České spořitelny, Grantový program ČSOB či S-záruka ČMZRB) seznámili účastníky s nástroji podpory sociálního podnikání.  Na závěr semináře byl prezentován výsledek šetření investičních potřeb specializovaných zaměstnavatelů a možné směry řešení v následujícím období. Prezentace a další materiály jsou ke stažení níže.
 
Kontaktní osoba: Ing. Jana Smetanová, email: smetanova@cirihk.cz
 
IMG_0459
IMG_0443
 
 

Vzdělávací seminář na téma Marketing sociálních podniků

Cílem tohoto semináře je pochopení uplatnění organizace na zájmových trzích v souvislosti s jejich marketingovou koncepcí. Poznání zájmových trhů, definování cílových skupin a stanovení silných a slabých stránek produktu, příležitostí a ohrožení firmy a jejího podnikání. Podrobnější informace o obsahu semináře naleznete zde.
 
Tento vzdělávací kurz se uskuteční dne 19. 12. 2017 od 9 do 16 hodin v Hradci Králové, zasedací místnost P1.905, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245.
V případě zájmu se prosím registrujte pomocí online formuláře a to nejpozději do 12. 12. 2017. Prosíme o včasnou registraci. Vzhledem k velkému zájmu jsme omezili možnost účasti pouze na jednoho člověka za organizaci.
 
Rozsah: 7 vyučovacích hodin
Maximální počet účastníků: 15 osob
 
V průběhu celé akce bude zajištěno drobné občerstvení. Účast na tomto celodenním vzdělávacím kurzu je zdarma.
 

Exkurze zaměřená na sociální zemědělství v sociálních podnicích 

Regionální centrum podpory sociálního podnikání Královéhradeckého kraje pořádá  Exkurzi zaměřenou na sociální zemědělství v sociálních podnicích. V pátek 24. 11. 2017 se vydáme do sociálního podniku Šťastný domov Líšnice o.p.s. a Sdružení Neratov z.s. Exkurze je určena zájemcům o oblast sociálního zemědělství a sociálního podnikání, kteří by rádi načerpali inspiraci v dobře fungujících sociálních podnicích. Program exkurze naleznete zde.
 
V případě zájmu se prosím registrujte pomocí online formuláře a to nejpozději do 20. 11. 2017. Registrujte se co nejdříve, počet míst je omezen na 15 osob.
Účast je zdarma. Doprava na místo není zajištěna.
 

Seminář Legislativa a nástroje podpory sociálního podnikání

Regionální centrum podpory sociálního podnikání Královéhradeckého kraje, MPSV a Úřad práce ČR pořádají pod záštitou náměstka pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných dávek Ministerstva práce a sociálních věcí JUDr. Jiřího Vaňáska seminář na téma „Legislativa a nástroje podpory sociálního podnikání“.

Seminář se uskuteční 28. 11. 2017 od 10:00 do 14:30 hodin v Hradci Králové, v sídle Úřadu práce ČR, Wonkova 1142/1.

Hlavním tématem semináře bude výklad legislativních změn v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením, které jsou platné od 1. 10. 2017 a to z různých pohledů včetně elektronické evidence náhradního plnění.

Na legislativní změny naváže blok, který se bude věnovat nástrojům podpory sociálního podnikání. Představí se zde poskytovatelé finančních podpor jako je Sociální bankovnictví České spořitelny, Grantový program ČSOB, či S-záruka ČMZRB. V navazující části bude prezentován výsledek šetření k investičním potřebám specializovaných zaměstnavatelů a možné směry řešení v následujícím období.

Podrobnější informace o programu semináře naleznete zde.

Na seminář se můžete registrovat zde a to nejpozději do 21. 11. 2017.

Účast na semináři je zdarma. Upozorňujeme, že na akci není zajištěno parkování. To je možné v přilehlých ulicích nebo blízkém v parkovacím domě Katschnerka.

Kontaktní osoba: Ing. Jana Smetanová, email: smetanova@cirihk.cz

XIV. Hradecké dny sociální práce

Ve dnech 22. a 23. září se v Hradci Králové uskutečnila mezinárodní vědecká konference XIV. Hradecké dny sociální práce. Příspěvky, které zazněly během letošního ročníku, se vztahovaly k tématu Sociální práce jako nástroj podpory sociální změny.

Centrum investic, rozvoje a inovací se konference účastnilo jako spolupořadatel. Regionální centrum podpory sociálního podnikání, působící v rámci CIRI jako platforma zaměřená na rozvoj sociálního podnikání v Královéhradeckém kraji, zde během doprovodného programu propagovalo své aktivity a produkty, které s ústředním tématem konference úzce souvisí.

Kromě propagačních a informačních materiálů byl účastníkům konference na infostánku k dispozici i nedávno vydaný Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji. Premiéru zde mělo i krátké video vytvořené za účelem širší propagace této publikace.

IMG_0285

XIV. Hradecké dny sociální práce

XIV. Hradecké dny sociální práce

Seminář k výzvě OPZ č. 129

Regionální centrum podpory sociálního podnikání uspořádalo pod záštitou Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje dne 7. 9. 2017 Seminář pro žadatele k výzvě č. 129 Podpora sociálního podnikání, kterou v rámci Operačního programu Zaměstnanost vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Prezentujícími na prvním bloku semináře byly zástupkyně Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Potenciální žadatele seznámily s výzvou č. 129 Podpora sociálního podnikání Operačního programu Zaměstnanost a předložily konkrétní doporučení k uchopení projektové žádosti a podnikatelského plánu. Prezentovány byly zejména parametry výzvy a jejích příloh. Obsah této části semináře se shodoval s náplní seminářů pro žadatele, které se konají v srpnu a září v Praze. V druhém bloku semináře, nad rámec klasických seminářů pro žadatele pořádaných MPSV, byl prezentován příklad dobré praxe „Zpracování žádosti na sociální podnikání do OPZ“, který představili úspěšný žadatel z našeho regionu starosta obce Dubenec Jaroslav Huňat a Bc. Pavlína Florianová z Centra evropského projektování, a.s. (zpracovatel žádosti).

Kontaktní osoba: Ing. Jana Smetanová, email: smetanova@cirihk.cz

Prezentace    
 
 

 Seminář OPZ 7. 9. 2017

Veletrh sociálního podnikání

V měsíci dubnu se uskutečnil první ročník Veletrhu sociálního podnikání. Akce se konala 19. 4. 2017 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Téměř stovka účastníků měla možnost dozvědět o fungování Regionálního centra podpory sociálního podnikání, odpovědném zadávání veřejných zakázek, možnostech financování a poradenství v oblasti sociálního podnikání, aktuálních informacích k připravovanému zákonu o sociálním podnikání. Účastníci získali informace o sociálním zemědělství a seznámili se s příklady dobré praxe sociálního podnikání v Královéhradeckém kraji, které prezentovalo cca 20 subjektů. Rovněž byl představen zbrusu nový katalog Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji.

Kompletní program     Fotogalerie

 

 

Seminář - Sociální podnikání a podnikatelský plán ve vztahu k výzvám IROP

Jako Regionální centrum podpory sociálního podnikání jsme dne 21.12.2016 pořádali vzdělávací seminář na téma Sociální podnikání a podnikatelský plán ve vztahu k výzvám IROP. Tento seminář byl přednostně určen pro žadatele do některé z výzev Integrovaného regionálního operačního programu na podporu sociálního podnikání. Jeho cílem bylo zorientovat se v podmínkách výzev v oblasti sociálního podnikání v Integrovaném regionálním operačním programu a to hlavně ve vztahu k podnikatelském plánu, který je povinou přílohou žádosti o podporu.

Vzhledem k tomu, že o tento vzdělávací seminář byl velký zájem a někteří se ho nemohli z časových nebo jiných důvodů zúčastnit, rozhodli jsme se jej zopakovat a uspořádat ještě jednou, a to 16.1.2017.

 

Seminář - Podpora sociálního podnikání Operačního programu zaměstnanost

Regionální centrum podpory sociálního podnikání pořádalo dne 21. 6. 2016 seminář pro žadatele na podporu sociálního podnikání. Jeho hlavním cílem bylo informovat zúčastněné o výzvě č. 67 „Podpora sociálního podnikání Operačního programu Zaměstnanost“. Semináře se zúčastnilo téměř 60 zástupců různých organizací, obcí či firem. Relativně vysoký počet potenciálních žadatelů naznačuje, že mezi subjekty sídlícími v Královéhradeckém kraji roste zájem o téma sociálního podnikání.V úvodu programu byly představeny aktivity pořádající organizace Regionálního centra podpory sociálního podnikání, které funguje jako platforma zaměřená na rozvoj sociálního podnikání v Královéhradeckém kraji. Prezentující z odboru Realizace programů ESF Ministerstva práce a sociálních věcí a Centra pro regionální rozvoj ČR seznámily žadatele s náležitostmi projektové žádosti, jejích příloh, podnikatelského plánu a rozpočtu projektu a upozornily také na nejčastější chyby v předložených žádostech v rámci IROP. Příklad dobré praxe „Zpracování žádosti na sociální podnikání do OZP“ představila Mgr. Jana Fišerová ze Vzdělávací agentury.
 
 
 

Seminář  Podnikatelský plán se zaměřením na sociální podnik

Dne 26.1.2016 se konal Seminář na téma Podnikatelský plán se zaměřením na sociální podnik. Seminář byl určen zájemcům, kteří plánují rozpracovat a uskutečnit svůj podnikatelský záměr. Na tento seminář budou navazovat vzdělávací moduly. Konkrétní témata těchto modulů budou upřesněna na základě potřeb zainteresovaných subjektů v regionu. V nejbližší době budou účastníci semináře na toto téma osloveni. Ostatní zájemci o vzdělávání budou informováni prostřednictvím těchto webových stránek.
 
 
 

Workshop k problematice sociálního podnikání

Královéhradecký kraj a Centrum investic, rozvoje a inovací uspořádali dne 22. 10. 2015 Workshop k problematice sociálního podnikání. 
 
 
 

Přečtěte si

Článek v Deníku ze dne 20.6.2016: Exkurze návštěvníkům odhalují fungování sociálních podniků.
 
Prezentace
Deník_20_06_2016
 
 
Regionální centrum podpory sociálního opdnikání
Kontaktní osoba
Ing. Jana Smetanová
místnost:N2.01mobil:+420 724 971 702
e-mail:podnikani@cirihk.cztelefon:+420 495 817 854
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.