Mapování absorpční kapacity Královéhradeckého kraje

Cílem šetření je identifikovat priority a potřeby regionálních aktérů nejen pro efektivnější čerpání prostředků z evropských a národních zdrojů, ale i zmapovat tzv. „bílá místa“, která v současné době vyžadují více finančních zdrojů a nejsou pokryta dotačními možnostmi.

Agregované výsledky budou vstupem do aktualizace Regionálního akčního plánu Královéhradeckého kraje a podkladem pro vyjednávání s ministerstvy pro nastavení a zacílení finanční podpory od roku 2017.

Mapování absorpční kapacity KHK: ONLINE DOTAZNÍK

Aktuálně
Archiv aktualit