Regionální rozvojová agentura
English

Jaké je naše poslání, vize a cíle? Organizační struktura, podatelna, poskytování informací

Poslání

Podporovat zdravý a udržitelný rozvoj regionu a být pomocnou rukou jeho organizacím při naplňování jejich cílů

Vize

Být stabilní organizací, citlivou k potřebám regionu, odpovědnou svým partnerům a otevřenou novým podnětům

Cíle

  • Zvýšení toku finančních prostředků do regionu
  • Podpora regionálního rozvoje
  • Rozvoj partnerství v regionu
  • Zvýšení absorpční kapacity Královéhradeckého kraje
  • Udržení dobrého jména organizace jak na území Královéhradeckého kraje, tak v České republice
Základní informace 
Název  Centrum investic, rozvoje a inovací
Původní název  Centrum EP
Zkrácený název  CIRI
Působnost regionální rozvojová agentura Královéhradeckého kraje
Zastoupení JUDr. Bc. Lukáš Korych, ředitel
Právní forma příspěvková organizace
Sídlo Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
Identifikační číslo 712 18 840
Daňové identifikační číslo CZ71218840
Bankovní spojení 35-0367350277/0100, Komerční banka
Datum vzniku 1. června 2004
Kontakt +420 495 817 802, info@cirihk.cz
 ID datové schránky  9uekgyt
 Web  www.cirihk.cz
 Profil zadavatele  https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_6.html
 Zřizovací listina  Zřizovací listina CIRI

Organizační struktura

Organizační struktura
Tým
 
Vedení společnosti
JUDr. Bc. Lukáš Korych ředitel
RNDr. Zita Kučerová, Ph.D. zástupkyně ředitele, vedoucí Centra rozvoje a inovací
Ing. Ladislav Mlejnek vedoucí Oddělení rozvoje
Daniel Všetečka, MSc. vedoucí Oddělení inovací
Ing. Lenka Bacovská vedoucí Centra projektového řízení, vedoucí Oddělení investic
Mgr. Jana Poldová vedoucí Oddělení ESF
Ing. Jana Jiráňová vedoucí Centra průmyslových zón
Mgr. Pavel Voženílek vedoucí Centra veřejných zakázek
Ing. Olga Horáčková vedoucí Ekonomicko-organizačního centra
 

Podatelna

v pracovních dnech 8:30 - 11:00, 12:00 - 14:00
Na adrese: 
Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI)
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
Evropský dům, 1.patro, číslo dveří N2.38
Elektronická podatelna:

Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Písemné žádosti přijímá podatelna CIRI.

Pokud byla žádost učiněna elektronicky a nebyla podána prostřednictvím elektronické podatelny CIRI, není žádostí podle zákona. Na základě ústně podané žádosti se poskytuje pouze informace jednoduchého charakteru, jejíž vyhledání není časově náročné a jejíž poskytnutí není spojeno s náklady. Ústně podané žádosti se neevidují a o poskytnutí informace se nepořizuje záznam.

Není-li možné požadovanou informaci na základě ústně podané žádosti poskytnout, zejména je-li informace rozsáhlá, vyzve úředník žadatele, aby podal žádost písemně.

Poskytování informací
 2016  2015  2014

Intranet naší společnosti

Aktuálně
Archiv aktualit