V Operačním programu zaměstnanost byla ke dni 30. 6. 2017 vyhlášena výzva č. 129 Podpora sociálního podnikání.  Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2018 do 12 hodin. Míra podpory: EU 85 % způsobilých výdajů, žadatel 15 % způsobilých výdajů. Forma financování: ex-ante. Výzva je v režimu de minimis. Více informací naleznete zde.

Regionální centrum podpory sociálního podnikání pořádá dne 7. 9. 2017 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje seminář pro žadatele k této výzvě. Seminář se uskuteční od 9:45 do 14:00 hodin na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje v místnosti P1.906.

Prezentujícími budou zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Jejich cílem bude seznámit potenciální žadatele s výzvou č. 129 Podpora sociálního podnikání Operačního programu zaměstnanost a předložit konkrétní doporučení k uchopení projektové žádosti a podnikatelského plánu. Prezentovány budou zejména parametry výzvy a jejích příloh. Obsah semináře je shodný se semináři pro žadatele, které se konají v srpnu a září v Praze.

Na seminář se můžete registrovat prostřednictvím online formuláře.

Účast na semináři je zdarma.

Kontaktní osoba: Ing. Jana Smetanová, email: smetanova@cirihk.cz

Všechny prezentace budou po semináři na tomto místě k dispozici ke stažení.