RIS3 strategie (Strategie inteligentní specializace – z anglického „Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation“) je strategický dokument, jehož existence je jednou z nutných podmínek pro čerpání prostředků z evropských strukturálních a inovestičních fondů na oblast výzkumu, vývoje a inovací v období 2014-2020. RIS3 strategie by měla efektivně zacílit finanční prostředky (evropské, národní, krajské i soukromé) do aktivit vedoucích k posílení inovační kapacity a do prioritně vytyčených aktivit, které mohou zvýšit konkurenceschopnost regionu, a to včetně zaměření na konkrétní slibné oblasti specializace.