Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Věž vzdělávacího a výcvikového střediska Hradec Králové
CIRI - Centrum investic, rozvoje a inovací

IROP_CZ

CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0002472

Popis projektu:

Předmětem projektu je pořízení simulátorů pro nácvik zdravotních technik do zařízení Věž vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje nacházejícího se v prostorách výjezdové základny v Hradci Králové. Pořízeno bude celkem jedenáct simulátorů, které budou využívány především v rámci centrálních školení členů ZZS KHK.

Cíl projektu:

Cílem projektu je modernizace výcvikového zařízení Věž vzdělávacího a výcvikového střediska, která umožní nácvik záchranných prací a zajistí pravidelné proškolení záchranářů na nových, moderních simulátorech, jejichž funkce a kvalita odpovídají potřebám současné praxe.

Pro zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof a snížení časové dotace pro úspěšné ukončení záchranných a likvidačních prací bude v rámci projektu v souladu se SC 1.3 zmodernizováno stávající výcvikové středisko ZZS KHK v Hradci Králové (Věž) sloužící složkám IZS. V rámci projektu budou pořízeny moderní simulátory k nácviku záchranných technik.

Výsledky projektu:

Po dokončení realizace projektu bude mít ZZS KHK k dispozici nově vybavené a modernizované zařízení vzdělávacího a výcvikového střediska - Věž. Nové simulátory umožní zkvalitnění centrálních školení pořádaných primárně pro členy ZZS KHK, čímž dojde následně ke zlepšení úrovně poskytované přednemocniční péče. Simulátory budou sloužit k nácviku široké škály zdravotních technik používaných v rámci přednemocniční neodkladné péče z oblasti interní medicíny či resuscitace (KPR), a to na trenažérech dospělého člověka i dětských pacientů (dvou velikostech dle věku).

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
telefon: + 420 495 817 802
mobil: + 420 725 506 842
e-mail: info@cirihk.cz
www.cirihk.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.