Aplikační sféra
CIRI - Centrum investic, rozvoje a inovací

Hlavní exportní položky jsou generovány hlavně v automobilovém průmyslu, strojírenském a segmentu elektrotechnických součástek. Exportnímu profilu dominují s více než čtvrtinovým podílem právě díly motorových vozidel a osobní automobily. Nad 3% se na krajském exportu se podílejí SITC třídy točivých elektrických strojů a jejich dílů, výrobky ze základních kovů, elektrické přístroje ke spínání a rozpojování obvodů, čerpadla a dopravníky na kapaliny, textilní materiály a výrobky z pryže/kaučuku.

Pokud se podíváme na obory ekonomické činnosti CZ-NACE, které se nejvíce podílejí na regionálních výdajích firem na výzkum a vývoj, tak převažují činnosti v oblasti informačních technologií (především vývoj software) a architektonické/inženýrské činnosti (především vývoj a konstrukce komponent pro automotive/ strojírenství a vývoj/návrh/dodávky technologických celků pro průmyslové obory chemie, energetiky, koksárenství, potravinářství), které mají dohromady více než 30% podíl. Dále je to výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla a jejich motory (především brzdové a ostřikovací systémy), výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd (především šlechtitelství, textilní materiály a biotechnologie), výroba ostatních strojů pro speciální účely (např. tiskařské stroje, stroje pro těžbu a stavebnictví, celky pro farmaceutický, potravinářský průmysl a energetiku), výroba pryžových výrobků, zdravotnických prostředků a další.

Činnosti vztahující se ke strojírenství a automotive jsou na prvních čtyřech místech v krajských výdajích podniků na výzkum a vývoj, což může naznačovat, že ne všechny firmy v těchto exportních segmentech jsou umístěny v nižších patrech hodnotového řetězce a některé realizují VaV aktivity. Sektorová databáze dodavatelů provozovaná agenturou CzechInvest tuto domněnku spíše potvrzuje, jelikož obsahuje pro automotive v Královéhradeckém kraji 18 dodavatelů prvního řádu, 27 druhého řádu a 34 třetího řádu. Statistická data obecně na národní úrovni ukazují na vyšší inovační aktivitu velkých podniků.

Další segmentace firem byla provedena výběrem z databáze Czech Credit Bureau. Kritéria pro výběr firem byla průměrný roční obrat za poslední reportované 2 roky > 5 mil. Kč, minimálně 10 zaměstnanců, rating ekonomického zdraví firmy na stupni minimálně 2 a registrovaná převažující nebo doplňková ekonomická činnost v oblasti CZ NACE 72 (výzkum a vývoj). Tato kritéria splnilo 57 subjektů z Královéhradeckého kraje. 79 % tvoří malé a střední podniky. Roční obrat vyšší než 1 mld. Kč má 7 subjektů z oblasti výroby textilií, plastových a pryžových výrobků, elektrických zařízení, motorových vozidel, strojů a zařízení a konečně velkoobchod mimo motorová vozidla.  Nejvíce je zastoupeno odvětví výroby strojů a zařízení (9) a výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (8).

Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
telefon: + 420 495 817 802
mobil: + 420 725 506 842
e-mail: info@cirihk.cz
www.cirihk.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.