Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji IV
CIRI - Centrum investic, rozvoje a inovací
Cílem projektu je posílit podporu osob ohrožených sociálním vyloučením v komunitě prostřednictvím podpory komunitních sociálních služeb, zkvalitnit výkon sociální práce, posílit roli místních zadavatelů, rozvoje kvality sociálních služeb a zefektivnit nástroje systémového řízení Sítě sociálních služeb.
 
Klíčové aktivity projektu:
  • Tvorba Strategie rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb Královéhradeckého kraje poskytovaných v komunitě
  • Podpora rozvoje komunitních sociálních služeb prostřednictvím vzdělávání a sdílení zkušeností
  • Příprava Ústavu sociální péče Hořice na poskytování komunitních služeb
  • Vytvoření analytických podkladů pro plánování sociálních služeb v území obcí s rozšířenou působností Hořice, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov a Nová Paka, podpora informovanosti veřejnosti v území obce s rozšířenou působností Trutnov a Nová Paka
  • Podpora procesů plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Jičín
  • Nastavení procesů sociální práce v obcích
  • Podpora profesionalizace sociální práce s osobami a rodinami ohroženými sociálním vyloučením na krajské a obecní úrovni
  • Systém řízení Sítě sociálních služeb v Královéhradeckém kraji a koordinace jejího financování
  • Zvyšováním informovanosti k podpoře fungování systému plánování a financování Sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje
  • Dlouhodobé konzultace k rozvoji kvality sociálních služeb
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
telefon: + 420 495 817 802
mobil: + 420 725 506 842
e-mail: info@cirihk.cz
www.cirihk.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.