Podpora sociálního podnikání Operačního programu Zaměstnanost
CIRI - Centrum investic, rozvoje a inovací

Dne 21.6. uspořádalo Regionální centrum podpory sociálního podnikání seminář věnovaný výzvě č. 67.

Prezentující z odboru Realizace programů ESF Ministerstva práce a sociálních věcí a Centra pro regionální rozvoj ČR seznámily žadatele s náležitostmi projektové žádosti, jejích příloh, podnikatelského plánu a rozpočtu projektu a upozornily také na nejčastější chyby v předložených žádostech v rámci IROP.

Mgr. Jana Fišerová ze Vzdělávací agentury pak představila příklad dobré praxe „Zpracování žádosti na sociální podnikání do OZP“.

Více informací o semináři, včetně prezentací, naleznete na www.cirihk.cz/socpodnikani

Seminář - Podpora sociálního podnikání Operačního programu zaměstnanost

SeminarSP_vyzva67_
SeminarSP_vyzva67
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
telefon: + 420 495 817 802
mobil: + 420 725 506 842
e-mail: info@cirihk.cz
www.cirihk.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.