Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku II
CIRI - Centrum investic, rozvoje a inovací
Cílem projektu je zvýšení poptávky turistů po aktivitách cestovního ruchu a atraktivitách Královéhradeckého kraje prostřednictvím marketingové prezentace a propagace kraje jako celku. Jednotlivé aktivity projektu směřují ke zvýšení povědomí o turistických atraktivitách regionu s cílem poskytnout potenciálním návštěvníkům jejich komplexní přehled, a tak zvýšit turistickou návštěvnost kraje.
 
Aktivity projektu:
 • Realizace společného datového skladu a informačního systému v Královéhradeckém kraji
 • Zacílení propagace atraktivit cestovního ruchu na polskou, německou a ruskou klientelu
 • Zpracování mapy pro handicapované návštěvníky
 • Tvorba reprezentativní publikace o Královéhradeckém kraji
 • Prezentace Královéhradeckého kraje na tuzemských veletrzích
 • Statistická šetření a monitoring
 • Zpracování Marketingové strategie Královéhradeckého kraje pro roky 2011-2013 z pohledu cestovního ruchu
 • Mediální kampaň
 • Zhotovení propagačních předmětů
 • Setkání pracovníků informačních center
 • Výstavní systém a prezentační akce - Život a dílo Františka Kupky
Prezentační akce - Život a dílo Františka Kupky
Setkání turistických informačních center
Prezentační akce
Prezentace na Grand Prix Královéhradeckého kraje
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
telefon: + 420 495 817 802
mobil: + 420 725 506 842
e-mail: info@cirihk.cz
www.cirihk.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.