Regionální stálá konference Regionální stálá konference Královehradeckého Kraje
English
Společné jednání pracovních skupin Obce a Města + Venkov při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje se uskutečnilo v pondělí 3. dubna 2017 od 13:00 v Hradci Králové. Jednání navazovalo na setkání Krajské sítě MAS Královéhradeckého kraje.
 
Hlavními body jednání byly:
 
  • Aktuální informace z regionální i národní úrovně
  • Výstupy tematických pracovních skupin
  • Absorpční kapacita regionu, bílá místa
  • Dotační příležitosti EU, ČR a KHK pro obce
  • Monitoring čerpání dotací, bariéry
  • Podněty na poskytovatele dotací
  • Integrované nástroje ITI a CLLD (MAS)
  • Akční plány vzdělávání - KAP a MAP
  • A další
 
Podklady ke stažení:
Dokumenty k jednáním všech tematických pracovních skupin Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje do roku 2016 naleznete v archivu.