LEDEN 2017

 • Jednání pracovní skupiny Zdravotnictví při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje proběhlo 11. ledna 2017 v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje.
 
        Hlavními tématy byly:
  • Aktuální informace z oblasti zdravotnictví v KHK
  • Mapování absorpční kapacity v oblasti zdravotnictví 
  • Aktuální informace RSK Královéhradeckého kraje
  • Stav čerpání dotací v oblasti zdravotnictví v kraji  
  • Dotační možnosti, koncepce a projekty
 
        Dokumenty ke stažení
Dokumenty k jednáním všech tematických pracovních skupin Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje do roku 2016 naleznete v archivu.