Prezentace a výstupy z jednání PS Zaměstnanost jsou k dispozici zde.
Dokumenty k jednáním všech tematických pracovních skupin Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje do roku 2016 naleznete v archivu.