ZÁŘÍ 2017

Jednání pracovní skupiny Vzdělávání při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje se uskutečnilo ve středu 20. září 2017 od 8:00 v Hradci Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, sál zastupitelstva N2.906.
 
Hlavními body jednání byly:
 
  • Aktualizace Rámce pro investice do infrastruktury KAP rozvoje vzdělávání KHK
  • Aktuální informace k realizaci projektu KAP a přípravě projektu I-KAP
  • Místní akční plány rozvoje vzdělávání v KHK, platforma MAP
  • Podpora vzdělávání v rámci integrovaných nástrojů ITI a CLLD
  • Další, diskuze a závěr (cca ve 10:30 hod.)
 
Aktuální informace k projektu KAP KHK na www.kr-kralovehradecky.cz.
 
Dokumenty z jednání:

LEDEN 2017

  • Jednání pracovní skupiny Vzdělávání při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje se uskutečnilo v úterý 24. ledna 2017 od 13 hod. v Hradci Králové, Krajský úřad KHK, Pivovarské náměstí 1245, zasedací místnost P1.906. Hlavním bodem jednání bylo projednání aktualizovaného Rámce pro investice do infrastruktury Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání (KAP).
Dokumenty z jednání:
Dokumenty k jednáním všech tematických pracovních skupin Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje do roku 2016 naleznete v archivu.