Informace a výstupy z jednotlivých setkání PS Výzkum, inovace a podnikání jsou pravidelně publikovány na webu proinovace.cz.
Dokumenty k jednáním všech tematických pracovních skupin Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje do roku 2016 naleznete v archivu.