Jednání pracovní skupiny Sociální oblast při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje se uskutečnilo ve středu 29. března 2017 od 10:00 v Hradci Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, zasedací místnost P1.906 Albrechta z Valdštejna.
 
Hlavními body jednání byly:
 
  • Aktuální informace RSK z regionální i národní úrovně
  • Absorpční kapacita regionu 2017+, „bílá místa“
  • Dotační příležitosti EU, ČR a KHK pro sociální oblast
  • Monitoring dotací na území kraje, bariéry čerpání
  • Sociální oblast v integrovaných nástrojích MAS
  • Mapování Agentury pro sociální začleňování
  • Pakt zaměstnanosti a sociální podnikání v kraji
  • Podněty z regionu na poskytovatele dotací
  • A další
 
Prezentace ke stažení:
Dokumenty k jednáním všech tematických pracovních skupin Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje do roku 2016 naleznete v archivu.