Říjen 2018

Jednání pracovní skupiny „Doprava“ při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje v rámci tvorby Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ se uskutečnilo v pátek 26. října 2018 od 9:00 hod. v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje.
 
Hlavními body jednání byly:
 
  • Informace a aktuality k procesu tvorby strategie
  • Výstupy analytické části strategie
  • SWOT, problémy – pracovní část
  • Diskuze
 
Podklady ke stažení:

Březen 2017

Jednání pracovní skupiny Doprava při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje se uskutečnilo v pátek 24. března 2017 v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje.
 
Hlavními body jednání byly:
 
  • Aktuální informace z regionální i národní úrovně
  • Absorpční kapacita regionu, „bílá místa“
  • Dotační příležitosti EU, ČR a KHK pro dopravu
  • Monitoring dotací v kraji, bariéry čerpání
  • Aktualizace seznamu silnic IROP 1.1 v KHK
  • Doprava v integrovaných nástrojích ITI a MAS

Podklady ke stažení:
Dokumenty k jednáním všech tematických pracovních skupin Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje do roku 2016 naleznete v archivu.