Listopad 2018

Jednání pracovní skupiny „Cestvní ruch a kultura“ při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje v rámci tvorby Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ se uskutečnilo ve středu 14. listopadu 2018 od 9:00 hod. v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje.
 
Hlavními body jednání byly:
 
 • Informace a aktuality k procesu tvorby strategie
 • Výstupy analytické části strategie
 • SWOT, problémy – pracovní část
 • Diskuze
 
Podklady ke stažení:

Březen 2017

Jednání pracovní skupiny Cestovní ruch při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje se uskutečnilo v úterý 7. března 2017 v Hradci Králové.
 
Hlavními tématy byly:
 
 • Aktuální informace RSK KHK
 • Hodnocení projektů Národního programu podpory cestovního ruchu v KHK – soulad s regionálními strategiemi
 • Venkovská turistika a agroturistika
 • Představení MICE (meetings, incentives, konference, events)
 • Aktuální dotační možnosti v programech evropské územní spolupráce
 • Informace z MMR
 • Dotační tituly KHK
 • Marketingové aktivity úseku Cestovní ruch v 1. pol. 2017
 • Různé a závěry
 
Prezentace a písemný záznam z jednání ke stažení:
Dokumenty k jednáním všech tematických pracovních skupin Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje do roku 2016 naleznete v archivu.