Regionální stálá konference Regionální stálá konference Královehradeckého Kraje
English

Jsme vaším regionálním partnerem a průvodcem nejen ve světě dotací

Regionální stálá konference je zřízena pro koordinaci a plánování integrovaných nástrojů a územní dimenze na krajské úrovni. Představuje dobrovolný orgán na bázi partnerství v regionu, který je tvořen zástupci regionálních partnerů (kraj, města, obce, MAS, hospodářští a sociální partneři). Regionální stálá konference bude plnit plánovací, monitorovací a koordinační platformu v průběhu programového období EU 2014-2020.
   

Projekt REGIONÁLNÍ STÁLÁ KONFERENCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE je spolufinancován Evropskou unií.

 
Cíl projektu: Podpora absorpční kapacity regionu a efektivní čerpání a cílení podpory z evropských a národních zdrojů dle potřeb regionálních aktérů založené na principu partnerství a spolupráce v území. 
 
OPTP_CZ_RO_B_C RGB_
Aktuálně - Regionální stálá konference