Regionální rozvojová agentura
English
Daniel VšetečkaZita KučerováCentrum rozvoje a inovací vede Zita Kučerová. Centrum tvoří dvě oddělení - Oddělení rozvoje a Oddělení inovací.
Oddělení inovací se soustředí na podporu výzkumu a inovací v kraji. Daniel Všetečka řídí pětičlenný tým developerů, inovátorů a projektových manažerů. Hlavní doménou, které se věnují, je příprava Královéhradeckého kraje na programové období EU 2014+ v kontextu výzkumu, vývoje a inovací, což jsou témata důležitá pro udržení a zvýšení konkurenceschopnosti EU a jejich regionů.
Mezi hlavní činnosti spadá aktualizace Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje do roku 2020; zpracování Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací; implementace principů inteligentní specializace (RIS3) v regionu; kroky směřující k rozvoji Platformy investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje; spolupráce na řízení Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje a Regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje; spolupráce s výzkumnou sférou, aplikační sférou a zprostředkujícími organizacemi v oblasti regionálního rozvoje, výzkumu, vývoje a inovací; informativní činnost v oblasti komunitárních programů.
Jednou z oblastí, kterým se Centrum inovací věnuje, je podnikání. Centrum mimo jiných provozuje Konzultační místo pro posílení konkurenceschopnosti regionu a pro rozvoj inovačního prostředí či Regionální centrum podpory sociálního podnikání.
 
 
 Výzkum a inovace
 
 
Centrum Rozvoje a inovací
RNDr. Zita Kučerová, Ph.D.
vedoucí Centra Rozvoje a inovací
místnost:N2.38atelefon:+420 495 817 803
e-mail:kucerova@cirihk.czmobil:+420 724 540 546
Oddělení inovací
Daniel Všetečka, MSc.
vedoucí Oddělení inovací
místnost:N2.07telefon:+420 495 817 810
e-mail:vsetecka@cirihk.czmobil:+420 720 404 204
Odborný tým
Ing. Martin Hubáček
odborný konzultant, zástupce vedoucího
místnost:N2.01telefon:+420 495 817 807
e-mail:hubacek@cirihk.czmobil:+420 725 841 367
Ing. Jana Smetanová
odborná konzultantka
místnost:N2.01telefon:+420 495 817 854
e-mail:smetanova@cirihk.czmobil:+420 724 971 702
Mgr. Kateřina Švecová
odborná konzultantka
místnost:N1.14telefon:+420 495 817 825
e-mail:svecova@cirihk.czmobil:+420 725 460 948
Ing. Daniela Antropiusová
odborná konzultantka
místnost:N1.14telefon:+420 495 817 828
e-mail:antropiusova@cirihk.czmobil:+420 720 026 499
Ing. Veronika Špačková
odborná konzultantka
místnost:N1.14telefon:+420 495 817 846
e-mail:spackova@cirihk.czmobil:+420 724 372 818