Pavel Voženílek
Oddělení veřejných zakázek poskytuje podpůrné služby Královéhradeckému kraji a jeho zřizovaným příspěvkovým organizacím a založeným obchodním společnostem v oblasti veřejných zakázek a centrálního nákupu vybraných komodit.
Tým Pavla Voženílka shromažďuje podklady a požadavky jednotlivých příspěvkových organizací a krajského úřadu na nákup komodit centrálním zadavatelem, realizuje zadávací řízení a v neposlední řadě poskytuje odborná doporučení a konzultace pro zefektivnění nákupních procesů. Je správcem elektronického nástroje E-ZAK, který obsahuje profily zadavatele všech organizací Královéhradeckého kraje. Provádí administraci veřejných zakázek.
Centrální nákup a veřejné zakázky
 Centrální nákup a veřejné zakázky
Oddělení veřejných zakázek
Vedení oddělení
Mgr. Pavel Voženílek
vedoucí Oddělení veřejných zakázek
místnost:N2.21telefon:+420 495 817 804
e-mail:vozenilek@cirihk.czmobil:+420 724 253 902
Odborný tým
Ing. Pavel Bureš MBA
analytik, zástupce vedoucího
místnost:N1.09telefon:+420 495 817 822
e-mail:bures@cirihk.czmobil:+420 725 591 987
Mgr. Jan Baše
právník
místnost:N1.12telefon:+420 495 817 808
e-mail:base@cirihk.czmobil:+420 725 954 709
Mgr. Jarmila Bukvaldová
právnička
místnost:N1.12telefon:+420 495 817 821
e-mail:bukvaldova@cirihk.czmobil:+420 725 591 997
Radka Zajíčková
manažerka veřejných zakázek
místnost:N1.12telefon:+ 495 817 851
e-mail:zajickova@cirihk.czmobil:+727 977 328