Investiční projekty

Projekty z oblasti školství, sociální, zdravotnictví, cestovního ruchu, životního prostředí, informačních technologií, dopravní infrastruktury a výzkumu a vývoje pro inovace