EKIM poskytuje poradenství jako BEZPLATNOU SLUŽBU pro širokou veřejnost, jednotlivé obce, popřípadě malé a střední podnikatele v problematice energetiky. Dotazy mohou být směřovány například do oblasti legislativy, spotřeby energií, zavádění energetických úspor, obnovitelných zdrojů energie nebo možností čerpání dotací v oblasti energetiky. Odpovědi zajišťují kvalifikovaní pracovníci ve spolupráci se členy Krajské energetické skupiny, kterými jsou zástupci Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje, zástupci nejvýznamnějších distributorů energií v kraji i odborníci z řad podnikatelů v průmyslu i zemědělství a veřejné správy v oblasti energetiky a životního prostředí.

Své dotazy můžete zaslat online pomocí formuláře níže nebo kontaktovat naše pracovníky.

Energetické konzultační a informační místo Královéhradeckého kraj
Úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 – 12:00 hod
Ing. Dana Pešková
místnost:N2.32telefon:+420 495 817 826
e-mail:peskova@cirihk.czmobil:
Ing. Lenka Bacovská
místnost:telefon:+420 495 817 813
e-mail:bacovska@cirihk.czmobil:
EKIM dotazový formulář
Váš dotaz
Váš email
EKIM funguje již od roku 2011, kdy jej zřídil Královéhradecký kraj spolu s Centrem EP v součinnosti s Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje.