Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v pravidelných čtvrtletních intervalech zvěřejňuje přehled aktuálních výzev, z nichž je možné čerpat finanční prostředky na chytré projekty Smart Cities. Jedná se o jeden z výstupů činnosti Pracovní skupiny pro Smart Cities.
 
Přehled aktuálních výzev je k dispozici ke stažení zde.
 
Přehled evropských zdrojů na podporu chytrých projektů:
 
 • Operační programy (IROP, OP ŽP, OP PIK, OP D)
 • INTERREG CENTRAL EUROPE
 • INTERREG DANUBE
 • Urbact III
 • HORIZON 2020
 • Program LIFE
 • CEF 2014 – 2020
 • Evropa pro občany
 • PF4EE
 • EIB
 
Přehled národních zdrojů na podporu chytrých projektů:
 
 • TAČR (Program ALFA, Program EPSILON)
 • PANEL 2013+ (MMR)
 • Nová Zelená úsporám (MŽP)
 • Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (PPPNI)