V současné době již naplno probíhá programové období EU 2014–2020. Úsek rozvoje zpracovává, a to na základě dat z monitorovacího systému MS 2014+ poskytovaných Ministerstvem pro místní rozvoj v měsíčních intervalech, monitoring čerpání evropských dotací, který umožní zhodnotit úspěšnost krajských žadatelů o poskytnutí podpory z vyhlašovaných výzev a zjistit objem prostředků směřujících do rozvoje kraje. Monitoring čerpání má podobu stručných zpráv s grafickým přehledem, ve kterém se zaměřujeme na celkový počet podaných a schválených žádostí o podporu v jednotlivých operačních programech v ČR a celkovou dotaci z EU na tyto projekty, čerpání a úspěšnost podaných žádostí o podporu v krajích ČR a největší převisy alokací v ukončených výzvách v jednotlivých operačních programech. Druhá část monitorovacích zpráv se obvykle zaměřuje na čerpání dotací z EU subjekty z Královéhradeckého kraje ve vybraných operačních programech, výzvách či tematických oblastech.  

Květen 2018

Duben 2018

Březen 2018

Únor 2018

Leden 2018

Prosinec 2017

Listopad 2017

Říjen 2017

Září 2017

Červen – srpen 2017

Nelze objektivně vytvořit z důvodu chyb v datech vyskytujících se v sestavě vygenerované z MS 2014+ (v datech za září již opraveno)

Květen 2017

Duben 2017

Březen 2017

Únor 2017

Leden 2017