Workshop Chytrá řešení v odpadovém hospodářství

Workshop se bude konat v úterý 2. října 2018 od 13:00 hod. v Hradci Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, zasedací místnost P1.906 Albrechta z Valdštejna. Prezence účastníků bude probíhat již od 12:30 hod.

Na workshopu budou prezentovány příspěvky ve 3 tématech:

  • prevence vzniku odpadů
  • systémy sběru a nakládání s odpady
  • podpora chytrých technologií

S výše uvedenými tématy, svými zkušenostmi a s nejnovějšími trendy v oblasti odpadového hospodářství seznámí účastníky worksopu firmy poskytující chytrá řešení. Příklady dobré praxe představí obce, které již chytrá řešení v hospodaření s odpady zavedly.

Na workshopu vystoupí rovněž odborníci a zástupci Královéhradeckého kraje, kteří krátce pohovoří o přístupech kraje v odpadovém hospodářství a uvedou možnosti financování chytrých řešení.

Registrace na workshop bude probíhat do 23. září 2018 přes online formulář.

Aktuálně
Archiv aktualit