Regionální rozvojová agentura
English

Pracovní skupina Vzdělávání při RSK KHK se sešla 20. září 2017

Jednání pracovní skupiny Vzdělávání při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje se uskutečnilo ve středu 20. září 2017 od 8:00 v Hradci Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, sál zastupitelstva N2.906.
 
Hlavními body jednání byly:
 
  • Aktualizace Rámce pro investice do infrastruktury KAP rozvoje vzdělávání KHK
  • Aktuální informace k realizaci projektu KAP a přípravě projektu I-KAP
  • Místní akční plány rozvoje vzdělávání v KHK, platforma MAP
  • Podpora vzdělávání v rámci integrovaných nástrojů ITI a CLLD
  • Další, diskuze a závěr (cca ve 10:30 hod.)
 
Aktuální informace o RSK KHK naleznete na www.rskkhk.cz a k projektu KAP KHK na www.kr-kralovehradecky.cz.
Informace a podklady z jednání jsou dostupné v sekci Pracovní skupiny RSK.
 
Aktuálně
Archiv aktualit