II/300 Prkenný Důl – Žacléř - Královec

logo EU a MMR

 

 

 

CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0005072 

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce komunikace II//300, a to ve dvou stavbách Prkenný Důl, Královec křižovatka s I/16 a křižovatka u hotelu Sport - II/300 Žacléř. Celková délka rekonstruovaného úseku je cca 6,351 m. Rekonstruovaný úsek se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace II/300 v délce cca 6,351 km a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

 

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Aktuálně
Archiv aktualit