Regionální rozvojová agentura Královéhradeckého kraje

Jsme regionální investiční a rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje, založenou v roce 2004. Naší úlohou je posílit roli výzkumu, vývoje a inovací v regionálním  rozvoji a vytvářet prostředí pro posílení konkurenceschopnosti kraje. Poskytujeme odborný a metodický servis zástupcům veřejné sféry, podnikatelům i neziskovým organizacím, připravujeme a řídíme investice a EU projekty Královéhradeckého kraje, organizujeme veřejné zakázky a centrální nákupy pro Královéhradecký kraj a jím zřízené příspěvkové organizace nebo založené obchodní společnosti.
 

Poslání

Podporovat zdravý a udržitelný rozvoj regionu a být pomocnou rukou jeho organizacím při naplňování jejich cílů  
 

Vize

Být stabilní organizací, citlivou k potřebám regionu, odpovědnou svým partnerům a otevřenou novým podnětům
 

Cíle

  • Zvýšení toku finančních prostředků do regionu
  • Podpora regionálního rozvoje
  • Rozvoj partnerství v regionu
  • Zvýšení absorpční kapacity Královéhradeckého kraje
  • Udržení dobrého jména organizace jak na území Královéhradeckého kraje, tak v České republice
Aktuálně
Archiv aktualit