ChytryRegion _Královéhradecký kraj

Menší počet kilometrů najetých auty, zelené koridory, snížení výdajů za energie či zajištění potřebných informací lidem v reálném čase - to vše jsou charakteristické znaky Smart Cities. Základem úspěšné realizace tzv. Smart Cities, nebo chcete-li inteligentních měst a regionů, je však nezbytná jistá koncepce při zavádění moderních technologií a „chytrých řešení“.

Jako Regionální rozvojová agentura společně s Královéhradeckým krajem a Statutárním městem Hradec Králové zahajujeme kroky systematické koordinace. Ta by měla napomáhat tomu, aby si dílčí řešení nekonkurovala v boji o omezené zdroje, které region má, ale aby se doplňovala. Zároveň by měla podporovat vznik nových aktivit, které by regionu poskytly příležitosti pro realizaci konkrétních řešení. Dílčích aktivit by se měly účastnit i samotné obce královéhradeckého regionu, které by definovaly své potřeby, jež by mohly být řešeny pomocí chytrých technologií.

Problematice se rovněž věnovala celokrajská konference „Chytrý region - příležitosti pro obce a města“, která se uskutečnila pod záštitou Mgr. Zdeňka Semoráda, náměstka pro řízení sekce evropských programů MMR ČR, v Hradci Králové, v prostorách Nového Adalbertina, dne 19. 10. 2016.

Kontaktní osoba

Mgr. Jana Hanušová
tel.: 495 817 840
mobil: 775 553 929
Aktuálně
Archiv aktualit