Regionální rozvojová agentura
English

XIV. Hradecké dny sociální práce

Ve dnech 22. a 23. září se v Hradci Králové uskutečnila mezinárodní vědecká konference XIV. Hradecké dny sociální práce. Příspěvky, které zazněly během letošního ročníku, se vztahovaly k tématu Sociální práce jako nástroj podpory sociální změny.

Centrum investic, rozvoje a inovací se konference účastnilo jako spolupořadatel. Regionální centrum podpory sociálního podnikání, působící v rámci CIRI jako platforma zaměřená na rozvoj sociálního podnikání v Královéhradeckém kraji, zde během doprovodného programu propagovalo své aktivity a produkty, které s ústředním tématem konference úzce souvisí.

Kromě propagačních a informačních materiálů byl účastníkům konference na infostánku k dispozici i nedávno vydaný Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji. Premiéru zde mělo i krátké video vytvořené za účelem širší propagace této publikace.

IMG_0285

XIV. Hradecké dny sociální práce

XIV. Hradecké dny sociální práce

Seminář k výzvě OPZ č. 129

Regionální centrum podpory sociálního podnikání uspořádalo pod záštitou Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje dne 7. 9. 2017 Seminář pro žadatele k výzvě č. 129 Podpora sociálního podnikání, kterou v rámci Operačního programu Zaměstnanost vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Prezentujícími na prvním bloku semináře byly zástupkyně Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Potenciální žadatele seznámily s výzvou č. 129 Podpora sociálního podnikání Operačního programu Zaměstnanost a předložily konkrétní doporučení k uchopení projektové žádosti a podnikatelského plánu. Prezentovány byly zejména parametry výzvy a jejích příloh. Obsah této části semináře se shodoval s náplní seminářů pro žadatele, které se konají v srpnu a září v Praze. V druhém bloku semináře, nad rámec klasických seminářů pro žadatele pořádaných MPSV, byl prezentován příklad dobré praxe „Zpracování žádosti na sociální podnikání do OPZ“, který představili úspěšný žadatel z našeho regionu starosta obce Dubenec Jaroslav Huňat a Bc. Pavlína Florianová z Centra evropského projektování, a.s. (zpracovatel žádosti).

Kontaktní osoba: Ing. Jana Smetanová, email: smetanova@cirihk.cz

Prezentace    
 
 

 Seminář OPZ 7. 9. 2017

Veletrh sociálního podnikání

V měsíci dubnu se uskutečnil první ročník Veletrhu sociálního podnikání. Akce se konala 19. 4. 2017 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Téměř stovka účastníků měla možnost dozvědět o fungování Regionálního centra podpory sociálního podnikání, odpovědném zadávání veřejných zakázek, možnostech financování a poradenství v oblasti sociálního podnikání, aktuálních informacích k připravovanému zákonu o sociálním podnikání. Účastníci získali informace o sociálním zemědělství a seznámili se s příklady dobré praxe sociálního podnikání v Královéhradeckém kraji, které prezentovalo cca 20 subjektů. Rovněž byl představen zbrusu nový katalog Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji.

Kompletní program     Fotogalerie

 

 

Seminář - Sociální podnikání a podnikatelský plán ve vztahu k výzvám IROP

Jako Regionální centrum podpory sociálního podnikání jsme dne 21.12.2016 pořádali vzdělávací seminář na téma Sociální podnikání a podnikatelský plán ve vztahu k výzvám IROP. Tento seminář byl přednostně určen pro žadatele do některé z výzev Integrovaného regionálního operačního programu na podporu sociálního podnikání. Jeho cílem bylo zorientovat se v podmínkách výzev v oblasti sociálního podnikání v Integrovaném regionálním operačním programu a to hlavně ve vztahu k podnikatelském plánu, který je povinou přílohou žádosti o podporu.

Vzhledem k tomu, že o tento vzdělávací seminář byl velký zájem a někteří se ho nemohli z časových nebo jiných důvodů zúčastnit, rozhodli jsme se jej zopakovat a uspořádat ještě jednou, a to 16.1.2017.

 

Seminář - Podpora sociálního podnikání Operačního programu zaměstnanost

Regionální centrum podpory sociálního podnikání pořádalo dne 21. 6. 2016 seminář pro žadatele na podporu sociálního podnikání. Jeho hlavním cílem bylo informovat zúčastněné o výzvě č. 67 „Podpora sociálního podnikání Operačního programu Zaměstnanost“. Semináře se zúčastnilo téměř 60 zástupců různých organizací, obcí či firem. Relativně vysoký počet potenciálních žadatelů naznačuje, že mezi subjekty sídlícími v Královéhradeckém kraji roste zájem o téma sociálního podnikání.V úvodu programu byly představeny aktivity pořádající organizace Regionálního centra podpory sociálního podnikání, které funguje jako platforma zaměřená na rozvoj sociálního podnikání v Královéhradeckém kraji. Prezentující z odboru Realizace programů ESF Ministerstva práce a sociálních věcí a Centra pro regionální rozvoj ČR seznámily žadatele s náležitostmi projektové žádosti, jejích příloh, podnikatelského plánu a rozpočtu projektu a upozornily také na nejčastější chyby v předložených žádostech v rámci IROP. Příklad dobré praxe „Zpracování žádosti na sociální podnikání do OZP“ představila Mgr. Jana Fišerová ze Vzdělávací agentury.
 
 
 

Seminář  Podnikatelský plán se zaměřením na sociální podnik

Dne 26.1.2016 se konal Seminář na téma Podnikatelský plán se zaměřením na sociální podnik. Seminář byl určen zájemcům, kteří plánují rozpracovat a uskutečnit svůj podnikatelský záměr. Na tento seminář budou navazovat vzdělávací moduly. Konkrétní témata těchto modulů budou upřesněna na základě potřeb zainteresovaných subjektů v regionu. V nejbližší době budou účastníci semináře na toto téma osloveni. Ostatní zájemci o vzdělávání budou informováni prostřednictvím těchto webových stránek.
 
 
 

Workshop k problematice sociálního podnikání

Královéhradecký kraj a Centrum investic, rozvoje a inovací uspořádali dne 22. 10. 2015 Workshop k problematice sociálního podnikání. 
 
 
 

Přečtěte si

Článek v Deníku ze dne 20.6.2016: Exkurze návštěvníkům odhalují fungování sociálních podniků.
 
Prezentace
Deník_20_06_2016
 
 
Regionální centrum podpory sociálního opdnikání
Kontaktní osoba
Ing. Jana Smetanová
místnost:N2.01telefon:+420 495 817 854
e-mail:podnikani@cirihk.czmobil:+420 724 971 702