Regionální stálá konference Regionální stálá konference Královehradeckého Kraje
English

 

Mapování absorpční kapacity Královéhradeckého kraje 

Cílem šetření je identifikovat priority a potřeby regionálních aktérů nejen pro efektivnější čerpání prostředků z evropských a národních zdrojů, ale i zmapovat tzv. „bílá místa“, která v současné době vyžadují více finančních zdrojů a nejsou pokryta dotačními možnostmi.

Souhrnné výsledky budou vstupem do aktualizace Regionálního akčního plánu Královéhradeckého kraje a podkladem pro vyjednávání s ministerstvy pro nastavení a zacílení finanční podpory od roku 2018.

 

Mapování potřeb v území (Vaše podněty můžete zasílat do 28. července 2017).